Menu Close

Privat Policy

Home Privat Policy

Privat Policy

Zpracování osobních údajů Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Alexandr Oniščenko – Galerie jakubska, Jakubska 4/744, Praha 1, 110 00, IČO: 4927 4007, DIČ: CZ 5707 1720 42 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, IČ a DIČ v případě firemních zakázek. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem expedice Vaší objednávky a Správce je bude zpracovávat 5 let.

Poučení klienta: Účel zpracování Na základě Souhlasu bude Společnost zpracovávat údaje klienta v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb. Rozsah zpracování

Klient bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů. Ochrana osobních údajů Společnost přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů klienta, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů klienta. Poskytování informací o osobních údajích Klient je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s osobními údaji klienta, a Společnost se zavazuje tuto informaci bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@galeriejakubska.com​.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

EN